Lenny » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Schizofrenie? wat is dat nou eigenlijk

Schizofrenie is een term waarvan iedereen wel eens heeft gehoord. Dit wellicht omdat het een van de meest controversiële psychische aandoeningen is. Over het ontstaan van de aandoening en de behandeli…

Het Stanford Prison Experiment

Ik ga het in mijn spreekbeurt hebben over mogelijke verklaringen voor het vertoonde gedrag tijdens het Stanford Prison Experiment. Tevens zal ik het hebben over het verband tussen het door mij gekozen…

Het Groene hart

De plek waar Holland echt Holland is. Laaggelegen veenweiden met grazende koeien, uitgestrekte polders onder fraaie luchten, plassengebieden en oude waterlopen. Maar ook bijzonder cultuurhistorisch er…